ประวัติ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – สกุล        นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตำแหน่ง          ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ วัน เดือน ปีเกิด  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ภูมิลำเนา          จังหวัดพัทลุง

Read more

ชาวชัยภูมิ หลั่งไหลเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ชาวชัยภูมิ หลั่งไหลเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล และประชาชนชาวชัยภูมิ เรือนแสน ต่างพร้อมใจกันออกมาร่วมพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิง

Read more