พิธีเปิดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560

พิธีเปิดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560 ซึ่งงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12

Read more

ประวัติ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – สกุล        นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตำแหน่ง          ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ วัน เดือน ปีเกิด  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ภูมิลำเนา          จังหวัดพัทลุง

Read more