เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด 1 ใน 5 แห่งของประเทศ และเป็นผืนป่าแห่งเดียวของภาคอีสานเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดที่นี่ยังมีการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ นกยูง เก้ง กวาง และเนื้อทราย โดยปล่อยสัตว์ให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ สามารถสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้เอง
ทั้งยังมีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยมีไฮไลต์เด็ดอย่าง “ทุ่งกะมัง” ทุ่งกว้างใหญ่เนื้อที่ราว 5,000 ไร่ ตั้งอยู่กลางพื้นที่ป่าภูเขียวค่อนไปทางทิศตะวันตก ลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติบนลูกเนินสูงต่ำสลับดังลูกคลื่น มีธารน้ำหลายสายไหลผ่าน
พื้นที่โดยรอบเป็นป่าดิบเขา บางตอนมีป่าสนขึ้นสลับกับต้นเหียงและต้นก่อ ทั้งยังมีพันธุ์ไม้ดอกหลายชนิดขึ้นบริเวณกลางทุ่งกะมังด้วย
ที่ตั้ง : อ.คอนสาร อ.ภูเขียว อ.เกษตรสมบูรณ์ และอ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *