ติดต่อ

        เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อ แชร์ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ มิได้มีเจตนาที่จะเผยแพร่ข้อมูลในทางที่เสียหาย หรือข้อมูลที่ผิดเพี้ยนเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของ admin เพียงเพื่อต้องการให้ข้อมูลต่างกับผู้ที่สนใจ หรือต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ
***หากมีข้อมูลใดที่ทาง admin เผยแพร่ออกไปแล้วไปกระทบต่อผมประโยชน์ของใครก็ตาม admin ต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ***

Email: s.toophok@gmail.com
Line ID : tatat1993