พิธีเปิดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560

พิธีเปิดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560 ซึ่งงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดศิลปะพื้นบ้าน (รำเซิ้ง) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านตำบลหนองบัวบาน ณ เวทีกลางเทศบาลตำบลจัตุรัส สนามกีฬาเทศบาลตำบลจัตุรัส ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560 งานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560 งานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560 งานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560 งานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560 งานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560 งานประจำปีศาลเจ้าพ่อพลวงบรรเทา ประจำปี 2560

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *